Vikbolandets familjecentral

Välkommen in till oss vi finns i Östra Husby på Önnemoförskolas gård, ingång från Talmansvägen

måndag 24 juni 2019

Familjecentralen på Vikbolandet står inför förändringar till höstterminen 2019

Brita som arbetat länge på öppna förskolan och på förskolan Önnemo ska gå i pension.

På grund av ett minskat barnunderlag inom förskolorna i Östra Husby behöver förskolans organisation samordnas vid stora Önnemo och nyttja den lokal där familjecentralen finns idag.

Familjecentralen flyttar till lokalen där Lilla Önnemo ligger idag, Bossgårdsvägen 18. Innan verksamheten öppnar under höstterminen behöver lokalens ytskikt ses över.

Datum för öppning i de nya lokalerna kommer anslås på Vikbolandets familjecentrals blogg, BVC, affären och anslagstavlor i Östra Husby samt på kommunens hemsida.

Vid frågor gällande lokalbytet är ni välkomna att kontakta enhetschef Josefina Markskog

011-152505

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar